همه گریدها و انواع پودرهای تولیدی شرکت سبا ـ با برند لطفسر ـ علاوه بر تست های مختلف در آزمایشگاه تخصصی لطفسر توسط برخی متخصصین و آزمایشگاههای معتبر کشور و بعضا جهانی مورد تست ،ارزیابی و تأیید قرار گرفته و می گیرد  تا ضمن برخورداری از بالاترین کیفیت و بیشترین مواد موثره ،عاری از هر گونه مواد مضر باشد.

ما در شرکت سبا و با برند لطفسر این اطمینان را به شما می دهیم که در پرتو استفاده از تکنولوژی، فرایندها، روش های پیشرفتۀ علمی، انواع پودر تولیدی ما ـ از نظر میزان آلوئین ـ برابر استانداردهای جهانی از جمله سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)بوده و از این روی غیر سرطانزا است.

پروانه تاسیس و بهره برداری سبا
سازمان غذا و دارو

شماره مجوز: 7498830423
پروانه تاسیس و بهره برداری سبا
سازمان غذا و دارو

شماره مجوز: 7498830423
پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی
شماره مجوز: 1350370705
پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی
شماره مجوز: 1350370705
پروانه بهداشتی ساخت کارگاه
سازمان غذا و دارو
مواد غذایی و آشامیدنی
شماره مجوز: 51/10716
پروانه بهداشتی ساخت کارگاه
سازمان غذا و دارو
مواد غذایی و آشامیدنی
شماره مجوز: 51/10716
پروانه بهداشتی ساخت کارگاه
سازمان غذا و دارو
مواد آرایشی و بهداشتی
شماره مجوز: 51/10699
پروانه بهداشتی ساخت کارگاه 
سازمان غذا و دارو 
مواد آرایشی و بهداشتی
شماره مجوز: 51/10699