پودر سبز آلوئه ورا (پودر برگ کامل)

در فرایند تولید پودر سبز از کل برگ استفاده می شود. با استفاده از فرایندها، فیلترها و روش های ویژۀ فیلتراسیون در آلوئین زدایی، میزان آلوئین در همۀ پودرهای تولیدی شرکت ـ از جمله پودر سبز ـ از صفر تا میزان مجاز و مورد نظر و سفارش مشتری قابل استحصال و تغییر است. قابل توجه و تأکید است که وجود آلوئین غیر استاندارد در هر نوع ژل و پودرآلوئه ورا، سرطانزا می باشد.
گفتنی است که در برخی کشورها از جمله چین، از پودر سبز به عنوان پودر X50 یاد می کنند و نام می برند.

 

دانلود بولتن پودر برگ کامل