پودر سفید آلوئه ورا 1000X

ما در تولید تحولی بزرگ را رقم زدیم 

آیا می دانستید تولید پودر 1000X فقط در انحصار چند کشور قرار داشت؟
و اکنون لطفسرِ با موفقیت در تولید این پودر، ایران را در ردیف این چند کشور معدود قرار داده است. بارزترین مشخصۀ این پودر، اندازۀ مولکولی آن می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید. info@latfser.com